2/6/10

quin és el teu sembrat?No et puc llaurar tot el cortó. Enfora hi ha altres herbes. No crec que aquest any pugui collir tants bons hortalams. La terra també té crisi, fa guaret, esperant nous especuladors, noves sines, nous malucs.
Caldrà desfer la saliva que té terròs i fer els solcs ben rectes, esperant l'escorreguda en vertical de la llavor primerenca.