23/3/10

Percaceries de Sebastià Perelló

com descobrir el paranys de la vida

Percaceries, despulles. Sebastià Perelló ens fa presents les seves pròpies despulles, la seva carn en forma d’un llenguatge molt cortès i mesurat amb la maduresa d’un català depuradament català de Mallorca. No sé ben bé si l’autor es vol posar les clucales o cremar-les, però aconsegueix deslligar-se d’històries que fins i tot l’escarneixen. Tanmateix “l’ull tudat de l’embadalit / que s’esborra en la insignificança / és el destorbament...”